Wszystko razem

W ostatnim utworze usłyszysz również wiolonczelę. Jej barwa dźwięku jest bardzo zbliżona do barwy saksofonu. Specyfika gry na instrumentach smyczkowych również jest podobna do specyfiki gry na instrumentach dętych. Ręka prowadząca smyczek odpowiada za barwę, głośność i artykulację, a ręka na gryfie jest odpowiedzialna za intonację.

Rozczytaj utwór, czyli:

  • sprawdź metrum (i zmiany metrum),
  • sprawdź tempo (i zmiany tempa),
  • zwróć uwagę na znak przy kluczu, określ tonację,
  • graj poprawne dźwięki,
  • realizuj dynamikę,
  • realizuj artykulację,
  • ćwicz z metronomem.


Dzięki temu Twoje wykonanie będzie poprawne i ciekawe.
Pierwszy dzień wiosny

Całość
Piano + Wiolonczela

 

Copyright © 2023 Adam Wojtasik | Created by Alproject