4. Odległości

 


Interwał określa w muzyce odległość między dwoma dźwiękami.

Dotychczas poznaliśmy cztery dźwięki.
Odległości (interwały) między nimi, w stosunku do dźwięku g1, to:

g1 – g1 = pryma (1)
g1 – a1 = sekunda (2)
g1 – h1 = tercja (3)
g1 – c2 = kwarta (4)

Ćwiczenia grane do tej pory oparte były o ruch sekundowy (2).Ćwiczenie 16

Określ, jakie interwały występują w poszczególnych taktach (1, 2, 3 lub 4).

Całość
Piano
 


Poznane interwały (oprócz prymy) dzielimy również na małe, wielkie, czyste, zwiększone lub zmniejszone.

 


Ćwiczenie 17

Całość
Piano


Potrafisz zagrać dźwięk w dynamice mf.
Potrafisz zagrać decrescendo (z wł. ściszając) i crescendo (z wł. zgłaśniając).

Wykorzystajmy te umiejętności do wykonania dźwięku w dynamice piano (czyli cicho,
skrót p) oraz w dynamice forte (czyli głośno, skrót f).Ćwiczenie 18

Całość
Piano
 
 


Prawidłowa intonacja przy zmiennej dynamice to bardzo cenna umiejętność. Pracuj nad tym już teraz. Ćwicz z tunerem.Potrafisz zagrać dźwięki w dynamice p, mf i f.Ćwiczenie 19

Zagraj dźwięki w taki sposób, aby dynamika podczas ich trwania była stała.

Całość
Piano

Wszystko razem

Włożyłeś wiele pracy wykonując dotychczasowe ćwiczenia. Jeśli nie pomijałeś żadnego, będziesz potrafił zagrać swój pierwszy utwór! Jest on skomponowany wyłącznie z dźwięków i technik, które ćwiczyłeś. Zapis w pierwszym takcie to pauza wielotaktowa, cyfra nad nią oznacza liczbę taktów, czyli w tym przypadku 4 takty pauzy.

Rozczytaj utwór, czyli:

  • sprawdź metrum,
  • sprawdź tempo,
  • graj rytmicznie właściwe dźwięki,
  • realizuj dynamikę,
  • realizuj artykulację.
 


Dzięki temu Twoje wykonanie będzie poprawne i ciekawe.
Baw się dobrze 🙂Zimowa Noc

Całość
Piano

Copyright © 2023 Adam Wojtasik | Created by Alproject