Kropka umieszczona nad (lub pod) nutą, skraca ją. W tym przypadku jest znakiem artykulacyjnym. Taką artykulację nazywamy staccato, od włoskiego słowa „staccare”, co znaczy „odłączać”, „odrywać”.

Kiedy gramy kilka nut połączonych łukiem (legato), a ostatnia z nich jest z kropką artykulacyjną (staccato), nie oddzielamy jej od poprzedniej, skracamy tylko jej długość.


Ćwiczenie 33

Całość
Piano

Krzyżyk umieszczony przy kluczu obowiązuje do końca utworu. Podwyższa o pół tonu wszystkie dźwięki, których dotyczy. Krzyżyk przy kluczu na piątej linii zmienia f na fis, we wszystkich oktawach. Anulować go może kasownik, wg tej samej zasady.


Duet 3

Zwróć uwagę na ósemki w pierwszym takcie. Powinny pojawić się w przestrzeni skróconych ćwierćnut drugiego głosu.

Całość
Dolna linijka

Wszystko razem

Włożyłeś wiele pracy, wykonując dotychczasowe ćwiczenia. Jeśli nie pominąłeś żadnego, będziesz potrafił zagrać kolejny utwór.
Jest skomponowany wyłącznie z dźwięków i technik, które ćwiczyliśmy.

Rozczytaj go, czyli:

  • sprawdź metrum,
  • sprawdź tempo,
  • zwróć uwagę na znak przy kluczu,
  • graj poprawne dźwięki,
  • realizuj dynamikę,
  • realizuj artykulację,
  • ćwicz z metronomem.

Dzięki temu Twoje wykonanie będzie poprawne i ciekawe.

Cyfra 4 umieszczona nad długą poziomą kreską oznacza cztery takty pauzy. W taki sposób zapisujemy pauzę wielotaktową.


Letni poranek

Całość
Piano