Wszystko razem

W ostatnim utworze usłyszysz również wiolonczelę. Jej barwa dźwięku jest bardzo zbliżona do barwy saksofonu. Specyfika gry na instrumentach smyczkowych również jest podobna do specyfiki gry na instrumentach dętych. Ręka prowadząca smyczek odpowiada za barwę, głośność i artykulację, a ręka na gryfie jest odpowiedzialna za intonację.

Rozczytaj utwór, czyli:

  • sprawdź metrum (i zmiany metrum),
  • sprawdź tempo (i zmiany tempa),
  • zwróć uwagę na znak przy kluczu, określ tonację,
  • graj poprawne dźwięki,
  • realizuj dynamikę,
  • realizuj artykulację,
  • ćwicz z metronomem.


Dzięki temu Twoje wykonanie będzie poprawne i ciekawe.più mosso (z włoskiego) – nieco szybciej
meno mosso (z włoskiego) – nieco wolniej

Pierwszy dzień wiosny

Całość
Piano + Wiolonczela