2. Znaki


Wszystkie dźwięki począwszy od d2 w górę wymagają użycia klapy oktawowej.

Dźwięki e2, f2, g2

Zagraj nowe dźwięki z tunerem, wsłuchaj się w ich barwę, pamiętaj o przedęciu i o klapie oktawowej.

e2 leży na czwartym polu


f2 leży na piątej linii


g2 leży nad piątą linią


Ćwiczenie 24

Całość
Piano

Wsłuchaj się w odległości (interwały) między dźwiękami, w tym przypadku są to kolejno:
sekunda(2), tercja (3), kwarta (4) i kwinta (5).
Dotychczas graliśmy wyłącznie dźwięki diatoniczne (korzystając z wyobrażenia klawiatury fortepianu są to „białe klawisze”).
Aby otrzymać pozostałe dźwięki, musimy w zapisie zastosować znaki chromatyczne.

Krzyżyk podwyższa dźwięk o pół tonu, zmieniając jego nazwę.

Do nazwy nuty, której dotyczy, dodajemy końcówkę „is” . Krzyżyk umieszczony przy nucie obowiązuje (podwyższa ją) do końca taktu.

Anulować go może kasownik (obowiązuje również do końca taktu).


W kolejnym ćwiczeniu przy dźwięku f2 pojawi się krzyżyk, wówczas wykonamy dźwięk fis2

Dźwięk fis2

fis2 leży na piątej linii

Połączenie dźwięków f2 i fis2 wymaga więcej uwagi, podobnie jak przy połączeniu dźwięków h1 i c2. Klapa fis2 musi zostać zamknięta w tym samym momencie, w którym otwieramy klapę f2. Jeśli zrobimy to nieprecyzyjnie, pojawi się niechciany w tym momencie dźwięk e2.


Ćwiczenie 25

Całość
Piano

Kropka umieszczona obok nuty przedłuża jej czas trwania o połowę.


Ćwiczenie 26

Zwróć uwagę na inne, niż dotychczas, metrum 3/4.
Odpowiadając na pytanie z początku podręcznika: ile? trzy… czego? ćwierćnut…
Poziome klamry od 15 taktu to volty (pierwsza i druga).
Volta (z wł. zwrot, obrót, skręt) w muzyce oznacza różne zakończenie części utworu.
Przy powtórce gramy utwór od początku, pomijamy pierwszą voltę, grając drugą.

Całość
Piano

Duet 1

Zwróć uwagę na wartości z kropkami. W czasie trwania półnuty z kropką w drugim głosie pojawią się 3 ćwierćnuty.

Całość
Dolna linijka

Ćwiczenie 27

Zwróć uwagę na oddechy. Nie nabieraj powietrza w każdej pauzie. Zalegające powietrze w płucach jest bardzo kłopotliwe.

Całość
Piano


Zbyt częste wdechy nie pozwalają wypuścić z płuc nadmiaru dwutlenku węgla. Jeśli pauzy pojawiają się często i są krótkie, będziesz musiał przerwać grę przed końcem utworu z powodu braku miejsca w płucach na nowe powietrze, na tlen.